پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

دوازده اصل پویانمایی: افزایش و کاهش سرعت Slow in / Slow Out

این سری از مباحث انیمیشن که توسط پویانما پوشش داده می‌شود، بر اساس سری مطالب از وب سایت انیمیشن منتور خواهد بود که قواعد ۱۲ گانه‌ی انیمیشن را به صورت عمیق بررسی کرده است. مباحث پایه‌ای این قواعد را توسط...

دوازده اصل پویانمایی: دنباله‌ها و هم‌پوشانی حرکات Follow-through and Overlapping Action

این سری از مباحث انیمیشن توسط پویانما پوشش داده می‌شود، بر اساس سری مطالب از وب سایت انیمیشن منتور خواهد بود که قواعد ۱۲ گانه‌ی انیمیشن را به صورت عمیق بررسی کرده است. مباحث پایه‌ای این قواعد را توسط معلم‌های...

دوازده اصل پویانمایی: انیمیت مستقیم و حالت به حالت Straight Ahead and Pose to Pose

چهارمین اصل انیمیشن، انیمیت مستقیم در مقابل انیمیت حالت به حالت می‌باشد، تنها قانونی که مشخص می‌کند چطور با انیمیشن‌تان برخورد کنید. در نگاه اول، اگر دو انیماتور آنها را امتحان کنند و بخواهند شات مورد نظر را...

دوازده اصل پویانمایی: استیجینگ Staging

این سری از مباحث انیمیشن توسط پویانما پوشش داده می‌شود، بر اساس سری مطالب از وب سایت انیمیشن منتور خواهد بود که قواعد ۱۲ گانه‌ی انیمیشن را به صورت عمیق بررسی کرده است. مباحث پایه‌ای این قواعد را توسط معلم‌های...

جدیدترین مقالات پویانما

پویانما را دنبال کنید