skip to Main Content

همراه با کارگردانانِ دریم‌ورکز در مورد چگونگی ساخت بیلبی Bilby و مقداری هم در مورد برنامه‌ی جدید انیمیشن‌های کوتاهِ دریم‌ورکز

علاوه بر کارکردن روی یک فیلم بلند انیمیشن، در طی سال‌ها استودیوهای زیادی وارد ساخت…

۲۵ مرداد, ۱۳۹۷ . 8 دقیقه مطالعه
Back To Top
جستجو