skip to Main Content

خلاصه‌ای از نقدهای ‘Encanto’: این داستانِ رئالیستی- جادوییِ دیزنی یکی از بهترین کارهای این شرکت در سالهای اخیر است

مناسبت جشن شکرگزاری موهبتی را در اختیار سینماها گذاشته که باید قدردان آن باشند. آخر…

۱۳ آذر, ۱۴۰۰ . 5 دقیقه مطالعه
Back To Top
جستجو