پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

دوازده اصل پویانمایی: دنباله‌ها و هم‌پوشانی حرکات Follow-through and Overlapping Action

این سری از مباحث انیمیشن که قرار است توسط پویانما پوشش داده شود، بر اساس سری مطالب از وب سایت انیمیشن منتور خواهد بود که قواعد ۱۲ گانه‌ی انیمیشن را به صورت عمیق بررسی کرده است. مباحث پایه‌ای این قواعد را توسط...

دوازده اصل پویانمایی: انیمیت مستقیم و حالت به حالت Straight Ahead and Pose to Pose

چهارمین اصل انیمیشن، انیمیت مستقیم در مقابل انیمیت حالت به حالت می‌باشد، تنها قانونی که مشخص می‌کند چطور با انیمیشن‌تان برخورد کنید. در نگاه اول، اگر دو انیماتور آنها را امتحان کنند و بخواهند شات مورد نظر را...

دوازده اصل پویانمایی: استیجینگ Staging

نیمه‌ها و ۳تایی‌ها یکی از تکنیک‌هایی که شخصیت‌ها را در نقطه تمرکز قرار می‌دهد استفاده از تقسیم‌های دوتایی و سه‌تایی دوربین و قرار دادن کاراکتر در این نقاط است. با این کار می‌توانید توجه و تمرکز مخاطب را روی...

دوازده اصل پویانمایی: پیش‌بینی Anticipation

این سری از مباحث انیمیشن که قرار است توسط پویانما پوشش داده شود، بر اساس سری مطالب از وب سایت انیمیشن منتور خواهد بود که قواعد ۱۲ گانه‌ی انیمیشن را به صورت عمیق بررسی کرده است. مباحث پایه‌ای این قواعد را توسط...

جدیدترین مقالات پویانما

پویانما را دنبال کنید