پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

Character Development قسمت اول


بسیاری از مفاهیم داستان، از طریق کاراکتر و بازی های اوست که به بیننده منتقل می شود. به همین دلیل، بسیاری از انرژی و زمان پروژه در این قسمت ( طراحی و توسعه کاراکتر) باید خرج شود.
در انیمیشن کامپیوتری و در مرحله ی توسعه کاراکتر یا کاراکتر ها، باید نوع پروژه را مد نظر داشته باشید. شما تا به حال مثال کاراکتر های زیادی را دیده اید، کاراکتر های کارتونی، واقعی و سبک خاص.

کاراکتر های کارتونی Cartoon Character : معمولا کاریکاتوری و اغراق آمیز یا ساده شده هستند. مثل کاراکتر های فیلم های : Open Seasen, For The Birds, Kung Fu Panda, Gopher Broke .

کاراکتر های سبک خاص Stylized Character : استحکام و خطوط خاصی دارند، که معمولا مابین واقعیت و کارتونی شده هستند. مثل کاراکتر های : Monster House, A Gentelmans Duel, Birthday Boy
کاراکتر های واقعی Realistic Character‌: معمولا به جای بازیگران واقعی ساخته می شوند. مانند :گلوم Gollum در ارباب حلقه ها، Biowolf، فیونا در شرک و…
پروسه ی توسعه ی کاراکتر از صدها، شاید هم هزاران طراحی روی کاغذ آغاز می شود. برخی از این طرح ها توسط مجسمه سازان ساخته می شود البته در ابعاد کوچک و با متریال های ساده ای مانند : گل یا پلاستیک. پس از تایید و تجسم درست آن، تمامی جزئیات کاراکتر در Model Sheet ها طراحی می شود. این طرح ها برای شناخت فرم کلی بدن و حالت های صورت او خواهد بود. مدل

شیت ها معمولا در دو نوع طراحی می شود:

1- آناتومی کاراکتر
2- شخصیت آن

در انیمیشن سه بعدی کامپیوتری، آناتومی در دو خصیصه :

1- شکل بیرونی External Shape
2- ساختار داخلی Internal Structure

خلاصه می شود. در مدل شیت ها، خصوصیات کلیدی و زوایای مختلف کاراکتر ها ( زوایای چرخشی یا Character Turnarounds ) باید مد نظر باشد. این جزئیات و زوایا، در مرحله ی تولید، به سرعت و کیفیت تولید بسیار کمک خواهد کرد و پاسخی خواهد بود برای سوالاتی که ممکن است در آینده مطرح شود. شکل بیرونی External Shape : تعیین می کند که کاراکتر چگونه دیده شود. (ظاهر ویژوالی). این حالت و شکل کاراکتر مشخص کننده ی نحوه ی حرکت و تا حدودی شخصیت او نیز خواهد بود. حرکت یک کاراکتر چاق را با یک کاراکتر لاغر تجسم کنید… .البته تمامی خصوصیات کاراکتر در ظاهر او نمی تواند باشد، نقش دراماتیک و عکس العمل های کاراکترنیز می تواند در شناخت شخصیت او تاثیر گذار باشد. کاراکتر های انیمیشن، مثل انسان یا گیاهان، همگی دارای شکل هستند. یکی از مراحل لذت بخش در تولید انیمیشن کامپیوتری تعریف این شکل ظاهری است.

در همین زمینه

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 62,522
  • 969
  • ۲۷ بهمن, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید