پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

Zoom و Truck

هنگامی که یک کات از دو شات مشابه هم باشند، این نوع کات را match کات می گویند. به عنوان مثال: کاراکتری در حال نشستن روی صندلی است،  می توانید در یک شات تمام قد، Full Shot کاراکتر را داشته باشید و نشستن او را تا نیمه نشان دهید، در نمای بعدی که یک نمای بسته ی متوسط از اوست، انتهای حرکتش را نشان دهید، وقتی این دو نما در کنار هم قرار بگیرد،توالی حرکتی بر اساس حرکت نشستن کاراکتر بوجود خواهد آمد.
مثالی دیگر : کاراکتری در حال خوردن غذاست، در یک نما قاشق را تا نزدیک دهانش می برد و در نمای بسته تر از لبانش، قاشق را در دهانش می گذارد، یعنی تداوم حرکت خوردن غذا در دو شات، اینجا شما از Match کات استفاده کرده اید.
Match کات ها فقط روی کاراکتر و حرکت موضوعات کاربرد نخواهند داشت، شما می توانید دو تصویر هم سان را به هم کات کنید، مثلا: تصویر ماه را در یک نما دارید و آن را به تصویر لامپ روشن در داخل اتاق کات می کنید، در این جا رنگ نور و خود نور باید مورد توجه باشد.

در همین زمینه

میر‌توحیدرضوی

۱نظر

تلگرام پویانما

لطفا دقت فرمایید: انتشار مطالب پویانما تنها با ارجاع یک “لینکِ فعال” به مطلب مربوطه بلامانع است.