images

به امید جان‌گرفتن دوباره «انیمیشن»

روانبخش صادقی . مدیرعامل انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا ایران) نوشتن درخصوص هنر-صنعت انیمیشن ایران این روزها بسیار سخت است؛ از طرفی یادآوری روزهای بسیار بسیار سختی که بر…

phena_head_bash_HQ2

این انیمیشن‌های GIF بیش از 150سال عمر دارند!

بیش از 150 سال قبل، مردم با انیمیشن‌های تکرارشونده سرگرم می‌شدند. آن روزها، البته نه فتوشاپی بود، نه ابزارهایی که انیمیشن‌های Gif بسازند، پس هنرمندان به ابزارهای آپتیکال متوسل می‌شدند،…