پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

بچه‌هایی از یک قبیله

انسان‌شناسی پیشنهاد یک بازی را به بچه‌هایی در قبیله‌ای آفریقایی داد؛ او با قرار دادن یک سبد پر از میوه در نزدیکی یک درخت گفت: بدوید و کسی که زودتر از همه به میوه‌ها برسد، برنده است. وقتی او این را گفت آنها دستهای یکدیگر را گرفتند و با هم به سمت سبد میوه دویدند و سپس با هم از خوردن میوه لذت برند. این رفتار آنها واقها لذتبخش بود.

وقتی او از آنها پرسید که چرا همگی باهم رفتند در حالی که تنها یک نفر می‌توانست همه‌ی میوه‌ها را داشته باشد؟ بچه‌ها در پاسخ گفتند: “UBUNTU، چطور یکی از ما می‌تواند خوشحال باشد درحالی که دیگران غمگین هستند؟”
اوبونتو در فرهنگ خوزا Xhosa به معنی: “من هستم چون ما هستیم” می‌باشد.

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 56,602
  • 966
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید