پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

نماهای Split Screen, Collage,Superimposition

استفاده از چندین تصویر در کادر می تواند تاثیر گذاری خوبی داشته باشد ، به شرط این که درست استفاده شود.در نمای Split Screen معمولا برای پوشش دیالوگ دو کاراکتر پشت تلفن استفاده می شود و هر دو کاراکتر در یک فریم نشان داده می شوند. می توانید از عناصر طبیعی برای تقسیم تصاویر استفاده کنید، می توان تصور کرد کاراکتری در یک طرف دیوار و کاراکتر دوم در طرف دیگر دیوار ایستاده است، در این نما، برشی که دیوار در تصویر ایجاد کرده  مد نظر است.

با نمای Collage می توانید بیشتر از دو تصویر در یک فریم را نشان دهید.
در نمای سوپرایمپوز می توانید چندین تصویر را روی هم Overlay کنید به طوری که تمامی آنها نیمه شفاف قابل روئیت باشند.از این نما معمولا برای نشان دادن ذهنیت و تصویر ذهن استفاده می شود.

در همین زمینه

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 55,710
  • 966
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید