پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

کلمات اصلی یا Main Words

به کلماتی گفته می شود که در دیالوگ ها با قدرت بیشتری تلفظ می شود. گاهی اوقات به طور ساده تر کلمه ای که از لحاظ ولوم صدا، بلند تر است، در این صورت مهمترین کلمه در خط دیالوگ خواهد بود. اما شما باید این کلمات را با دقت انتخاب کنید، زیرا بار دراماتیکی را با خود به همراه خواهد داشت.به همین دلیل مهم است که از این کلمات آگاهی داشته باشید.
ما همواره از این کلمات در زندگی روزمره خود استفاده می کنیم، شما هیچوقت با یک تن ثابت یا monotone صحبت نمی کنید. آنها را انتخاب می کنید تا ارتباط راحت تر و بهتری را با اطرافیانتان برقرار کنید.
در یک کلام: انتخاب جملات اصلی، اساسا می تواند مفهوم یک دیالوگ را تغییر دهد.
شما در نوع تلفظ کلمات و تاکیدی که روی آنها خواهید داشت، می توانید شدت موضوع، حساسیت یا تاکیدتان را  روی آن بیشتر کنید، همیشه این کلمات با تن صدای بلند ادا نمی شوند، می توانند بسیار آهسته نیز باشد. در هر صورت شما هنگامی که در دیالوگ به این کلمات برخورد کردید، حتما نوع آن را با انیمیت خود بیامیزید تا شاهد یک اتفاق و همپوشانی خوبی بین صدای کاراکتر و انیمیت آن باشید.
این کلمات باید واضح و شفاف ادا شده باشند، بازیگری را که در حال ادای این کلمات است ، زیر نظر بگیرید و کاملا او را درک کنید، این به این معنی نخواهد بود که بازیگر هر کاری را که در حین ادای این جمله انجام می دهد را روی کاراکتر مجازی پیاده کنید، این به شما کمک می کند تا کیفیت کاری خودتان را به واقعیت نزدیکتر کنید. از به کار بردن بیش از 2 کلمه ی اصلی در دیالوگ نیز پرهیز کنید، زیرا ایجاد افراط کرده و زیبایی کار را کم جلوه خواهد کرد.

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 56,592
  • 966
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید