پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

کشمکش ها

وضعیت یا مشکلی هست که مابین کاراکتر و هدفش قرار می گیرد و تنش را بوجود می آورد.
این کشمکش ها در چند حالت می تواند رخ دهد. مثل :

ذهن در مقابل نیروی عضلانی : یک نیروی بی رحم یا جانور، در مقابل قدرت ذهن و تکنولوژی قرار می گیرد.

فقر در مقابل مکنت : در مورد افرادی که برای رسیدن به تحصیل و پیشرفت هستند.

خوبی درمقابل بدی : کاراکتر های خوب، در مقابل کاراکتر های بد.

شجاعت و بقا : این کشمکش معمولا محیطی است. فاجعه ای رخ می دهد و در این موقعیت جدید محیط، تلاش برای بقا آغاز می شود.

وضعیت وسوسه انگیز : کشمکش هنگامی شکل می گیرد که کاراکتر در مقابل عدالت، خدا ، طبیعت و… بایستد.

موقعیت جدید : کشمکش در مورد کاراکترهایی است که در موقعیت جدید بر بدبختی پیروز شده و دوست می شوند.

داستان عاشقانه : معمولا بر پایه ی ارتباط عاشقانه دو نفر استوار است. آنها به هم می رسند یا جدا می شوند.

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 55,721
  • 966
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید