پویانما، مباحث تخصصی انیمیشن سه‌‌بعدی

الگوی شخصیت ها در فیلم

در فیلم ها و داستان ها، شخصیت ها بر اساس یک قالب مشخص و معینی حضور می یابند.
این نقش ها از الگوی اولیه با نام archetypes تبایت می کنند. کریس وُگلر Chris Vogler در کتاب A Writer’s Journey این شخصیت ها را این چنین طبقه بندی می کند. شخصیت هایی که اکثر فیلم هایی که اکنون می بینیم بر اساس آن نوشته می شوند.
1- قهرمان The Hero : قهرمان و شخصیت اصلی داستان
2- مرشد The Mentor : شخصی که دوست قهرمان است و همیشه به او کمک می کند.
3- جارچی The Hrald : شخصی که اخبار مهم در داستان را اعلام می کند. این نقش گاهی اوقات از کاراکتری به کاراکتر دیگر منتقل می شود
4- آدم پست The Shadow : شخصیتی که معمولا شرورو نابکار است و مانع قهرمان می شود. (ضد قهرمان) در فیلم های میازاکی، گاهی اوقات این کاراکتر در درون خود قهرمان است.
5- محافظ the Treshold Guardian : گارد محافظ، شخصیتی که در میان داستان ، سر راه قهرمان قرار می گیرد که پس از پشت سر گذاشتن او به راه خود ادامه دهد. نمونه این شخصیت، اژدهایی است که در فیلم شرک از فیونا محافظت می کند.
6- دلقک یا کاراکتر طنز the Tricker : کاراکتری که معمولا جنبه طنز داستان با اوست و گاهی اوقات نیز باعث می شود قهرمان از مسیر اصلی منحرف شود.
7- ShapeShifter : کاراکتری که از یک فرم به فرم دیگر تغییر می کند. این موجودات در بسیاری از فرهنگ ها یافت می شوند و می توانند هر وقت که بخواهند به موجود یا شیئی تبدیل شوند. مثل تبدیل شدن به آخرین چیزی که سر راهشان بود. مثل جادوگران خبیث !

میر‌توحیدرضوی

نظرتان را بنویسید

آمار پویانما در یک نگاه

  • 56,605
  • 966
  • ۲۱ آذر, ۱۳۹۶

تلگرام پویانما

نوشته‌های تصادفی

پویانما را دنبال کنید